Idea značky

Idea značky je na samom začiatku. Od nej sa odvíjajú všetky signály značky. Vízia a poslanie sú palivom, ktoré ženie firmu vpred, pomáha v rozhodnutiach a smerovaní. Vizualita pomáha ideu a charakter značky prejaviť navonok. Čím viac sa vizuálne prvky a štýl priblížia k podstate značky, tým viac sa stáva konzistentnejšou a atraktívnejšou pre istú skupinu ľudí, ktorí sa s ňou stotožňujú.

Logo je základným signálom značky. Pri jeho tvorbe sa neriadime módnymi trendami. Chceme tvoriť nadčasové logá, ktoré budú aktuálne a dobré, aj keď pominie módna vlna. Nami vytvorené logotypy komunikujú ideu značky a sú rozvíjateľné. Dávajú priestor a nadväznosť na tvorbu grafických prvkov, charakteristických pre značku v ďalšej komunikácii. Tak, aby corporate design bol jasne identifikovateľný, aj vtedy, keď nevidíme logo. 

Grafický dizajn v celom svojom spektre výstupov spájame s obsahom. Poradíme, upravíme alebo vytvoríme text, ktorý obliekame do vizuálnych šiat. Sme detailisti. Sme tvorcovia. Sme veční študenti, lebo v našej práci a s našimi povahami to inak nejde.
S dôverou sa na nás môžete obrátiť s požiadavkami na tvorbu akýchkoľvek printových či elektronických prezentácií, plagátov, brožúr, katalógov, výročných správ doplnených o infografiky a pod. Zveriť nám môžete produktový a obalový design.

Webdesign je špecifická dizajnérska disciplína s vlastnými pravidlami fungovania a neustálymi zmenami v technológiách a trendoch, ktoré sa neoplatí ignorovať. Tvorba dizajnu webu začína jeho architektúrou a štruktúrou,  pokračuje návrhmi pre responzívne zobrazovanie na desktopoch, tabletoch a smartfónoch. Okrem UX designu zahŕňa aj copywriting, tvorbu alebo úpravu textov. Samozrejmosťou je SEO, prepojenie so sociálnymi sieťami, hosting, správa a podpora.

Fotografia v komunikácii značky má zásadný význam pri vytváraní emócií a väzieb. V súčasnosti, keď ničnehovoriace sterilné fotografie so strojenými úsmevmi z komerčných fotobánk môžete kúpiť „za babku“, dôležitosť autentickej vlastnej a kvalitnej fotografie je o to väčšia. Myseľ vášho potenciálneho zákazníka si podvedome vytvorí názor na firmu, produkt alebo službu na základe jej fotografie. Fotografia má moc rozprávať príbehy a tie ľudia milujú.

Dávno neplatí, že dobrý produkt sa predá sám. Vášmu dobrému produktu pomôžeme, aby ho potenciálni klienti našli a kúpili. Reklamné médium môže byť dnes čokoľvek a radi prijmeme výzvu pohrať sa s nápadom a prekvapiť potenciálneho klienta. V internetovom prostredí vieme s podporou online marketingových nástrojov presne cieliť, získavať merateľné výsledky a kampne optimalizovať.

loading page